Financiering voor Particulieren

AutoCredit⁽¹⁾

AutoCredit⁽¹⁾ is een flexibele financiering die u toelaat een lagere maandprijs te betalen. Bij afloop van het contract heeft u de keuze uit drie mogelijkheden: je wordt eigenaar van de wagen door de laatste verhoogde maandaflossing te betalen, je kiest een nieuw model bij jouw verdeler en levert jouw wagen terug in of je levert uw wagen in zonder verdere verplichtingen.

Klassieke financiering⁽²⁾

Met een Klassieke Financiering⁽²⁾ weegt de aankoop van uw wagen minder op uw budget: uw betalingen worden gespreid in de tijd. Bovendien kent u onmiddellijk het bedrag van de maandelijkse afbetalingen.

Personal Lease⁽³⁾

Met Personal Lease⁽³⁾ huurt u een auto voor een lange periode en geniet u als particulier van alle voordelen die normaal gezien zijn voorbehouden voor professionals. Bovendien rijdt u altijd met een nieuw voertuig en kan u genieten van een reeks diensten uit ons aanbod.

Ben je er nog niet uit?

Financiering voor professionelen

Verhuur op lange termijn

Behoefte aan mobiliteit en eenvoud? Met Verhuur op Lange Termijn beschikt u over een nieuw voertuig dat u terugbezorgt op het einde van het contract.

Financiële Renting

Behoefte aan mobiliteit en flexibiliteit? Met Financiële Renting brengt u het maandelijks bedrag onder bij de algemene kosten als bedrijfslast(4). Geniet van een reeks diensten uit ons aanbod. Op het einde van het contract, kunt u het voertuig tegen een vooraf vastgelegde prijs overkopen.

Financiële Leasing

Behoefte aan mobiliteit en gemoedsrust? Met Financiële Leasing schrijft u uw voertuig af op de balans van uw bedrijf. Geniet van een reeks diensten uit ons aanbod. Op het einde van het contract, kunt u het voertuig tegen een vooraf vastgelegde prijs overkopen.

Klassieke Financiering

Een formule die de betaling van de aankoopprijs van uw voertuig vergemakkelijkt. U betaalt elke maand een vast bedrag terug.

Ben je er nog niet uit?

Let op, geld lenen kost ook geld!

(1) AutoCredit = Lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag. Klassieke Financiering = lening op afbetaling met vaste termijnbedragen. Adverteerder: Volkswagen D'Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715. RPR Brussel, en verbonden agent (FSMA 109705A) van Cardif Assurance Vie (Code 979), rekenning IBAN: BE 97 4829 0680 3149; info@vdfin.be
(2) Klassieke Financiering = lening op afbetaling met vaste termijnbedragen. AutoCredit = Lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag, met minimum 15% voorschot. Adverteerder: Volkswagen D'Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715. RPR Brussel, en verbonden agent (FSMA 109705A) van Cardif Assurance Vie (Code 979), rekenning IBAN: BE 97 4829 0680 3149.Adverteerder.
(3) Personal Lease = product afgesloten bij D'Ieteren Lease N.V. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D'Ieteren Finance KBO 0841046715). Maatschappelijke Zetel : Leuvensesteenweg, 679 - 3071 Kortenberg - Belgïe - RPR Leuven, KBO 0402623937. D'Ieteren Lease N.V., (FSMA 20172A) is een niet verbonden agent van P&V Verzekeringen cvba (FSMA 0058)
(4)Afhankelijk van uw boekhoudkundige en fiscale situatie kan dit variëren (IFRS …). Het boekhoudkundig regime  kan van huurder tot huurder verschillen.